Promoting Equality in Digital Literacy,7th-9th September 2010, Slovakia

Slovakya Katolik Rozemberok Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Fransa, Almanya,İngiltere, Polonya,İspanya İsviçre ve Yunanistan gibi ülkelerin partneri olduğu  “Promoting Equality in Digital Literacy” konferansına katılmak üzere pazartesi(6 eylül 2010) Slovakya’ya gidiyorum. Dijital Okuryazarlıkta Eşitliğin sağlanması üzerine teşvik edici çalışmalar ve cinsiyetler arası sayısal uçurumun kapanmasına yönelik yapılan çalışmaların sunulacağı konferansta, biz de hocam ile gerçekleştirdiğimiz “Women’s Gender Beliefs, Career Goals, Retention Decision, and Occupational Attainment [...]

Devamını oku →

BİLİŞİMDE KADIN

Türkiye’de Durum
BT sektöründe çalışan kadınların konumu ayrıntılı olarak incelendiğinde,“bilişimci” ya da “bilişim profesyoneli” olarak tanımlanabilecek kadınları, çalıştıkları kuruluş açısından iki grupta toplamak mümkündür. Bunlardan ilki, özel sektörde, doğrudan bilişim sektöründe çalışanlardan, diğeri ise bir şirket ya da kamu kuruluşunun bilişim teknolojileri ile ilgili bölümünde (kamudaki yaygın adıyla Bilgi

İşlem Daire Başkanlığı) çalışan kadınlardan oluşmaktadır.

Bugün ülkemizde üniversitelerde kadın öğretim elemanı oranı yaklaşık % 41.6 olup, toplam profesörler içinde kadın oranı % 27.8‟e ulaşmıştır. Ayrıca, 132 üniversitenin 13‟ünde kadın rektör görev yapmaktadır. Mimarların yüzde 38‟si, avukatların ise yüzde 37‟si ve bankacıların %50,2‟si kadındır. Akademik personelde ise kadının durumuna bakıldığında Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Okutman kadroları içinde kadın oranının birçok ülkeden daha yüksek olduğu (yaklaşık yüzde 40) görülmektedir. Bu, çok önemli bir oran olmakla birlikte rektör (yüzde 9,8) ve dekanlık (yüzde 15,3) gibi üst pozisyonlarda erkek egemenliği devam etmektedir.

Devamını oku →